Klassen Klassenlehrer
Klasse 1a Frau Bubnick
Klasse 1b Frau Martin
Klasse 2a Herr Skinfill
Klasse 2b Frau Hahn
Klasse 3a Frau Radlbeck
Klasse 3b Frau Urban
Klasse 4a Frau Fichtner
Klasse 4b Frau Heinig